top of page

Ongi etorri OTOITZA Egunera!!!

OTOITZA Eguna Jaunak gure bihotzetan inprimatu izanaren emaitza da, jendea gure Zeruko Aitarekin eta gure Jaun eta Salbatzaile Jesukristorekin benetako harreman batera ekartzen laguntzeko. Ez bakarrik Berari buruz ezagutzea, baizik eta benetan Bera denagatik ezagutzea. Kristorekin harremana izatea Otoitzaren, Fedearen eta Bere Hitzaren bidez.

Maitasun, Fede, eta Obedientziaz Jaunaren eta Espiritu Santuaren gidaritzapean; ministerio hau zentratuko da... Dizipulua. Kristoren Jarraitzaileak eraikitzea bezala ere ezaguna. Ez dugu esan nahi inori, ez ezer, Jesukristo Jaunari izan ezik. Ez pertsona bat, ez eraikin bat, edo beste ezer... Jesusen dizipulua bakarrik; eta haren bidez Aitarengana iristea Espiritu Santuaren gidaritzapean.  

John eta Kimmesha Lussier artzainak

EGUN BAT
OF
OTOITZA

Kristorekin harremanean aritzea otoitzaren, fedearen eta
Bere Hitza

Jesusek esan zion: «Ni naiz bidea, eta egia eta bizia; inor ez da Aitarengana hurbiltzen nire bidez baizik».

Joan 14:6 (NAB)

About
Shows

Lord's House Podcast Sarea